Zapytania i petycja o odwołanie dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie Pana Łukasza Franka

Działamy w imieniu mieszkańców! W ostatnim tygodniu wysłaliśmy kilka wniosków o udzielenie informacji publicznej w sprawie Strefy Czystego Transportu do Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, które przedstawiliśmy na konferencji prasowej. Pytamy między innymi o:

☑️ Umowę z firmą Beesset, która była odpowiedzialna za dostarczenie i wprowadzenie systemu kontrolującego samochody wjeżdżające do Krakowa w ramach SCT. Czy w związku ze zmianą terminu wprowadzenia strefy umowa jest dalej obowiązującą, czy była renegocjowania, a jeśli nie czy urząd ma zapłacić kary umowne od jej odstąpienia.

☑️ Szczegółowe koszty przy próbie wprowadzenia SCT z podziałem na kategorie. One miasto wydało na konsultacje z mieszkańcami oraz ile kosztowała propaganda mająca na celu przekonanie mieszkańców o słuszności wprowadzenia zakazu wjazdu dla niewielkiego promila starszych aut.

☑️ Złożyliśmy petycję do Urzędu Miasta Krakowa w celu odwołania Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego, Pana Łukasza Franka. Za absurdalną uchwałę o Strefie Czystego Transportu, na której Naczelny Sąd Administracyjny nie zostawił suchej nitki. Za udawane konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie i za całą niekompetentną działalność w Krakowie. Liczymy, że Radni przychylą się do naszej propozycji.