PONAD 7500 PODPISÓW POD NASZĄ UCHWAŁĄ PRZECIWKO SCT W KRAKOWIE!

Nasz Komitet obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Komitet Społeczny „Kraków dla Kierowców” złożył projekt uchwały uchylający Strefę Czystego Transportu w Krakowie, pod którym podpisało się ponad 7500 osób co jest rekordem na skalę Polski(440 papierowych i 7220 elektronicznych)

Przed złożeniem projektu pod Urzędem Miasta Krakowa odbyła się konferencja prasowa.

Zarzuciłem władzom Krakowa wprowadzanie w błąd opinii publicznej, między innymi poprzez nazywanie naszej inicjatywy „petycją” i sugerowanie, że mieszkańcy nie mogą zmienić zapisów w strefie czystego transportu. W rzeczywistości inicjatywa nie przewiduje zmian, a całkowite uchylenie uchwały wprowadzającej strefę czystego transportu w Krakowie, która została wprowadzona w listopadzie 2022, a ma obowiązywać od 1 lipca 2024.

Miesiąc temu w jednym z wywiadów Pan Andrzej Kulig nazwał naszą inicjatywę uchwałodawczą petycją co w zdecydowanym stopniu umniejsza jej znaczeniu dodając, że Miasto Kraków wprowadza strefę czystego transportu bo krakowianie umierają na raka płuc, a dzieci chorują na astmę, gdzie kilka dni temu Pan Łukasz Franek dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w przypływie szczerości w jednym z wywiadów przyznał, że jak nie wprowadzimy SCT to nie dostaniemy pieniążków z Krajowego Planu Odbudowy, ponieważ właśnie KPO obliguje wszystkie miasta powyżej 100 000 mieszkańców do wprowadzenia SCT.

Zbiórka podpisów była torpedowana przez krakowskich urzędników kłamstwami i manipulacjami.

Pytanie czy w UMK działają osoby lobbujące na rzecz SCT i co Pan Franek jest w stanie zrobić dla eurokratów i pieniędzy?

W przypadku uzyskania w większości głosów radnych Krakowa dla obywatelskiej inicjatywy, uchwała SCT straci moc, a prezydent miasta będzie mógł wyjść z inicjatywą nowej w wersji strefy czystego transportu.